۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

نام و لوگوی بلوتوث از کجا می‌آید؟

بسیاری از رهبران وایکینگ‌ها القابی تخیلی داشتند، و شاه هرالد با عنوان دندان آبی (بلوتوث) شناخته می‌شد. برخی مورخان مدعیند که لقب او به این خاطر […]