۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

محبوبیت ویندوز 11 از ویندوز XP کمتر است

نتیجه گزارشی در رابطه با کامپیوترهای تجاری نشان داده است که تعداد کامپیوترهای مجهز به ویندوز XP این روزها بیشتر از کامپیوترهایی است که از ویندوز […]