تماس با ما


آدرس دفتر مرکزی و نمایشگاه :

استان زنجان ، خرم دره، مجتمع تجاری بهاران، طبقه زیرین، واحد ۷۰

تلفن : ۰۲۴۳۵۵۳۶۴۸۳

فکس : ۰۲۴۳۵۵۳۲۸۲۰

کدپستی : ۳۵۵۷۶– ۴۵۷۱۶

ایمیل پشتیبانی : support@sadr-system.ir

ایمیل مدیریت : Info@sadr-system.ir